تجهیزات صنایع غذایی و کشاورزی

تجهیزات صنایع غذایی و کشاورزی

شرکت ارژنگ تجهیز آزما به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهی و تحقیقاتی صنایع غذایی، کشاورزی و سایر مراکز مرتبط دانشگاهی شناخته شده و با اتکا به تجربه بیست ساله مدیران فنی و بازرگانی خود، امیدوار است که همچون گذشته بتواند مسیر انتقال فناوری های روز دنیا را برای متخصصان و کارشناسان ذیربط فراهم سازد و در جهت ارتقاء علم و دانش و پژوهش در کشورعزیزمان و کسب رضایت مندی مشتریان گذشته، حال و آینده قدمی هرچند کوچک بردارد. شرکت ارژنگ تجهیز با ارائه مشاوره دقیق فنی، اطلاع رسانی جامع و مطلوب وبا اتكاء به پرسنل متخصص و كارشناس در بخش فروش، شما را در انتخاب مناسبترین تجهیزات همراهی نموده و با در اختیار داشتن مهندسین مجرب در بخش سرویس و خدمات پس از فروش ضمن تامین كلیه نیازهای مراکز، خدمات پس از فروش شامل نصب، راه اندازی، آموزش و گارانتی یكساله ، تامین قطعات یدكی به مدت ده سال را تعهد نموده و شرایط بهره برداری بهینه از تجهیزات مراکز را فراهم می‎نماییم.

  • شرکت ‏Behr‏ آلمان: تولید کننده تجهیزات تعیین مقدار نیتروژن به روش کجلدال، سیستم استخراج، دستگاه فیبر خام و ‏اندازه گیری فیبر، تقطیر رفلاکس، آنالیز هالوژن و …‏
  • شرکت‎ Hach ‎آمریکا:‎ ‎تولید کننده انواع تجهیزات کنترل کیفی آب و فاضلاب رومیزی و آنلاین از قبیل: ‏UV-Vis‏ ‏‎ ‎اسپکتروفوتومتر، کدورت سنج، ‏pH‏ متر و هدایت سنج، رنگ سنج، دستگاه اندازه گیری ‏BOD‏ ، دستگاه اندازه گیری ‏نفت و گریس و ‏TPH، اندازه گیری اوزون ، فلوی جریان، مقدار آنیون و کاتیون محلول و …. ‏
  • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع‎ pHمتر، یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل، انواع تیتراتور، ‏دوزیمتر، و سیستم کارل فیشر، ترازوهای آزمایشگاهی، نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis، دانسیتومتر پرتابل، استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎ ….‎
  • ﺷﺮﮐﺖ‎ Jenway ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع دستگاه‎ Flame Photometer، سیستم فلوریمتر و دستگاه‎ UV-Vis ‎Spectrophotometer
  • ﺷﺮﮐﺖSchmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ، رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﺗﮏ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ‏ﻣﺎﯾﻌﺎت، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻔﯿﺪی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ‏ﺟﺮﻣﯽ و ﺣﺠﻤﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ‏ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
  • شرکت ‏TRL Instruments‏ ‏‎ ‎ترکیه: سازنده تجهیزات اندازه گیری کربن و نیتروژن از قبیل‎: TC, TOC, TIC, NPOC, ‎POC, DOC, Surface Carbon (SC), Residual organic carbon (ROC) and TNb، سیستم های راکتور در ‏اشل آزمایشگاهی و پایلوت، بایو فرمانتور در حجم های مختلف و امکان‎ SIP، کنترل هوادهی و اندازه گیری گازهای‎ O2, ‎CO2 ‎و‎ N2‎
  • شرکت ‏VKit‏ انگلستان: تولید کننده انواع مواد مرجع برای کالیبراسیون دتکتورهای ‏GC, HPLC, GC-MS‏ و فلومتر ‏کالیبراسیون
  • شرکت‎ Sigma Aldrich ‎آمریکا: تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد مرجع
  • شرکت ‏Merck Millipore‏ آمریکا: سازنده سیستم های آب خالص ساز، تولید کننده فیلترهای اولترا، مواد شیمیایی با ‏گرید آزمایشگاهی و تحقیقاتی و نیز مواد اولیه صنایع دارویی و غذایی، فاز متحرک سیستم های کروماتوگرافی، ستون های ‏GC, HPLC, HPTLC, TLC‏ و ‏IC‏ ،مواد و تجهیزات آماده سازی نمونه از قبیل رزین های تبادل یونی، انواع سیستم های ‏خالص سازی و استخراج شامل کاغذ صافی ، صافی های از جنس میکرو فیبر شیشه ای و کوارتزی، فیلترهای استخراج برای ‏سوکسله جامد/مایع و گرد و غبار در ‏aerosol‏ ، فیلتر پلیت، فیلتراسیون استریل و مواد خشک کننده و ‏extraction، ‏مواد مرجع و کیت های شناسایی فوتومتری، ریجنت های فارماکوپه و …‏