تجهیزات صنایع آب و فاضلاب

تجهیزات صنایع آب و فاضلاب

شركت ارژنگ تجهیز آزما، در زمینه خدمات، مشاوره و تامین تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی وكنترل كیفی مورد نیاز صنایع آب و فاضلاب، خاک و محیط زیست، و مراكز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی از برندهای معتبر اروپایی و آمریکایی فعالیت دارد. شركت ارژنگ تجهیزآزما، متعهد به ارائه پیشرفته ترین سیستمهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی همراه با خدمات پس از فروش بسیار مطلوب می باشد و در این رابطه با بهره گیری از کادری متخصص و با تجربه تمامی تلاش خود را جهت رفع نیازهای مشتریان خود می نماید به نحوی که بالاترین ارزش افزوده را برای آنها تامین نماید. ما با اتکا به بیش از بیست سال تجربه خود سعی نموده ایم که با ارائه مشاوره دقیق و علمی ، زمینه انتخاب بهینه ترین سیستمها و تجهیزات را برای مشتریان خود فراهم نمائیم و در این راستا به دانش و مهارت متخصصین خود مفتخریم. شرکت ارژنگ تجهیز آزما با ارائه مشاوره دقیق فنی، اطلاع رسانی جامع و مطلوب وبا اتكاء به پرسنل متخصص و كارشناس در بخش فروش، شما را در انتخاب مناسبترین تجهیزات همراهی نموده و با در اختیار داشتن مهندسین مجرب در بخش سرویس و خدمات پس از فروش ضمن تامین كلیه نیازهای مراکز، خدمات پس از فروش شامل نصب، راه اندازی، آموزش و گارانتی یكساله، تامین قطعات یدكی به مدت ده سال را تعهد نموده و شرایط بهره برداری بهینه از تجهیزات مراکز را فراهم می‎نماییم.

  • شرکت‎ Hach ‎آمریکا: ‎تولید کننده انواع تجهیزات کنترل کیفی آب و فاضلاب رومیزی و آنلاین از قبیل: ‏UV-Vis‏ ‏‎ ‎اسپکتروفوتومتر، کدورت سنج، ‏pH‏ متر و هدایت سنج، رنگ سنج، دستگاه اندازه گیری ‏BOD‏، دستگاه اندازه گیری ‏نفت و گریس و ‏TPH، اندازه گیری اوزون، فلوی جریان، مقدار آنیون و کاتیون محلول و …. ‏
  • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع، pHمتر، یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل، انواع تیتراتور، ‏دوزیمتر و سیستم کارل فیشر، ترازوهای آزمایشگاهی، نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis، دانسیتومتر پرتابل، استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎….‎
  • ﺷﺮﮐﺖ‎ Jenway ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع دستگاه‎Flame Photometer، سیستم فلوریمتر و دستگاه‎ UV-Vis ‎Spectrophotometer
  • ﺷﺮﮐﺖSchmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ، رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﺗﮏ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ‏ﻣﺎﯾﻌﺎت، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻔﯿﺪی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ‏ﺟﺮﻣﯽ و ﺣﺠﻤﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ‏ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
  • شرکت ‏TRL Instruments‏ ‏‎ ‎ترکیه: سازنده تجهیزات اندازه گیری کربن و نیتروژن از قبیل‎: TC, TOC،TIC, NPOC, ‎POC, DOC, Surface Carbon (SC) ،Residual organic carbon (ROC) and TNb، سیستم های راکتور در ‏اشل آزمایشگاهی و پایلوت، بایو فرمانتور در حجم های مختلف و امکان‎SIP، کنترل هوادهی و اندازه گیری گازهای‎ O2, ‎CO2 ‎و‎ N2‎
  • ﺷﺮﮐﺖ ‏Schmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ، رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ‏دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻔﯿﺪی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ﺟﺮﻣﯽ و ‏ﺣﺠﻤﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ‏آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
  • شرکت ‏VKit‏ انگلستان: تولید کننده انواع مواد مرجع برای کالیبراسیون دتکتورهای ‏GC, HPLC, GC-MS‏ و فلومتر ‏کالیبراسیون
  • شرکت‎ Sigma Aldrich ‎آمریکا: تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی، استانداردهای دارویی و مواد مرجع
  • شرکت ‏Merck Millipore‏ آمریکا: سازنده سیستم های آب خالص ساز، تولید کننده فیلترهای اولترا، مواد شیمیایی با ‏گرید آزمایشگاهی و تحقیقاتی و نیز مواد اولیه صنایع دارویی و غذایی، فاز متحرک سیستم های کروماتوگرافی، ستون های ‏GC, HPLC, HPTLC, TLC‏ و ‏IC‏ ،مواد و تجهیزات آماده سازی نمونه از قبیل رزین های تبادل یونی، انواع سیستم های ‏خالص سازی و استخراج شامل کاغذ صافی ، صافی های از جنس میکرو فیبر شیشه ای و کوارتزی، فیلترهای استخراج برای ‏سوکسله جامد/مایع و گرد و غبار در ‏aerosol‏ ، فیلتر پلیت، فیلتراسیون استریل و مواد خشک کننده و ‏extraction، ‏مواد مرجع و کیت های شناسایی فوتومتری، ریجنت های فارماکوپه و …‏