مواد مرجع و استاندارد

مواد مرجع و استاندارد

شرکت ارژنگ تجهیز آزما با سال ها تجربه در زمینه تامین مواد رفرنس دارویی و واردات مواد استاندارد مورد نیاز شرکتهای همکار اداره استاندارد جهت کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفی و تحقیقات صنایع مختلف، دغدغه ی جامعه علمی، پژوهشی و صنعتی کشور عزیزمان را از لحاظ تامین کالا ، تضمین اصالت مواد، قیمت مناسب و مدت زمان تحویل کالا مرتفع ساخته است. شرکت ارژنگ تجهیز آزما بنا به سفارش مشتری انواع رفرنس استانداردهای دارویی، مواد بافر، مواد استاندارد جهت کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و سایر لوازم و ادوات مورد نیاز مراکز استاندارد را به همراه اسناد و گواهی های مربوطه در کوتاهترین زمان ممکن از اروپا وارد می نماید.

  • شرکت ‏USP‏ آمریکا: تولید کننده انواع استانداردهای دارویی فارماکوپه
  • شرکت ‏Sigma Aldrich‏ آمریکا: تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی، استانداردهای دارویی و مواد مرجع ‏EP‏ و ‏BP
  • شرکت ‏Mettler Toledo‏ سوئیس: تولید کننده انواع بافر ‏pH‏ متر، مواد کالیبراسیون هدایت، مواد نگهدارنده سنسور، ‏الکترولیت سنسور‎….‎
  • شرکت‎ Hamilton ‎آمریکا: تولید کننده انواع محلول های بافر‎ pH ‎و استاندارد هدایت سنجی
  • شرکت ‏Reagecon‏ ایرلند: تولید کننده انواع استانداردهای آنیونی و کاتیونی جهت دستگاه های ‏IC, ICP, ICP-MS‏ و دستگاه ‏UV-Vis‏ اسپکتروفتومتر و جذب اتمی، انواع استاندادهای الکتروشیمی از قبیل: محلول های بافر ‏pH، محلول استانداد جهت ‏کالیبرسیون مقاومت، هدایت، ‏TDS، ‏Redox، کدورت و محلول های استاندارد جهت الکترودهای ‏Ion selective، انواع ‏استانداردهای آلی از قبیل: محلوهای استاندارد ‏FAME, Flame retardant, Nitrosamine, PAH, PBB, PCB, PDBE, ‎Pesticides & VOC
    استانداردهای ‏TOC/TIC, Brix, Osmolality, Refractive Index, Viscosity‎‏ و استانداردهای نقطه ذوب، انواع استانداردهای ‏تیتراسیون حجمی، عدد اسید و باز کل و …..‏
  • شرکت ‏V:kit‏ انگلستان: تامین کننده کیت ها و مواد مرجع برای کالیبراسیون سیستم های ‏GC, GC/MS, HPLC
  • شرکت ‏Paragon Scientific‏ انگلستان: تولید کننده مواد مرجع آکردیته ‏UKAS‏ و ‏CRM‏ منطبق با الزامات ‏ISO/IEC ‎‎۱۷۰۲۵‎‏ و ‏ISO 17034‎، تولید کننده مواد استاندارد کالیبراسیون ویسکوزیته، رنگ سنجی، دانسیته، ضریب شکست ‏‏(رفرکتیو ایندکس)، نقطه اشتعال، نقطه دود سوختهای ترکیبی ‏RBFs، استاندارد گوگرد، عدد اسید کل و باز کل (‏TAN, ‎TBN‏)، استاندارد ‏CFPP، نقطه ابری شدن
  • شرکت ‏Duke Scientific‏ آمریکا و ‏BS Partikle‏ آلمان: تولید کننده انواع استانداردهای اندازه ذرات ‏